Pomoč pri dojenju – strokovna in ustrezna

V prispevku  vam predstavljam kje najdete pomoč v povezavi z laktacijo in dojenjem, ki je strokovna in ustrezna.

Dojenje je zagotovo najboljši naravni način prehranjevanja novorojenčkov, dojenčkov in malih otrok, ki pa ni vedno čisto tako enostaven. Pričetek dojenja takoj po porodu (v zdravstveni ustanovi ali doma) je zagotovo pogoj za uspešno dojenje, ni pa zagotovilo.

Zaželjeno je, da se ženske že v času nosečnosti seznanite s prednostmi dojenja za otroka, vas in družbo, s pravilnim pristavljanjem otroka, s pomembnimi faktorji, ki so pogoj za uspešno dojenje in tudi, da dobite informacije, na koga se lahko obrnete, ko nastopijo težave.

Da se dojenje dejansko vzpostavi, je včasih potrebno veliko truda mame, zdravstvenih delavcev in tudi okolice. In zato ševilne mame potrebujete ustrezno podporo in kredibilne informacije, ki vam morajo biti dostopne 24/7.

Takoj po porodu vam informacije in pomoč nudijo zdravstveni delavci v zdravstvenih ustanovah (ali izbrana babica, pri porodu na domu). Pomoč vam je na voljo ves čas bivanja v ustanovi. Lahko, da bo dojenje super steklo in ne boste potrebovale nobene pomoči, lahko da bo pomoč potrebna že naslednji dan ob odpustu iz porodnišnice. Takrat vam največkrat podporo in pomoč patronažna medicinska sestra oz. babica.

Lahko se zgodi, da težave nastopijo po 2 mesecih, pol leta, enem letu, ob rojstvu sorojenca. Takrat se boste morda zatekli tudi k osebnemu izbranemu zdravniku, ginekologu, morda k otrokovemu pediatru oz. svetovalcu za dojenje. Kdo so ustrezni svetovalci za dojenje v nadaljevanju prispevka.

Eden od ciljev ustrezne neprekinjene podpore v času dojenja je zagotovo spobdujanje in ustrezna podpora, da boste dojile tudi ob odpustu iz porodnišnice. Želeli bi si, da svoje otroke izključno dojite prvih 6 mesecev, oz. ob dopolnilni prehrani do otrokovega drugega leta starosti. Ustrezni svetovalci vas bodo tako seznanili zakaj je to pomembno, kako to dosežemo, kaj storimo, ko se znajdemo v dilemi, kako poskrbit tudi zase  in za ustrezno prehrano v času dojenja.

Pomembno je, da govorimo o dojenju in njegovem pomenu za otroka, mamo, družino in širšo družbo, saj bo to privedlo do norme v družbi. Namreč preveč krat se zgodi, da mama ob odpustu iz porodnišnice nima več ustrezne podpore in dojenje opusti. Morda se z dojenjem sreča prvič ob rojstvu svojega otroka, lahko da  pridobiva neustrezne informacije o dojenju ali je preveč “bombandirana” z agresivnim trženjem otroške hrane. Vse do zavedno ali nezavedno vpliva na naše odločitve.

In kje lahko najdete ustrezno, strokovno pomoč in podporo v zvezi z dojenjem?

  • V prvi vrsti se lahko 24 ur na dan obrnete s telefonskim klicem v katerokoli porodnišnico, ki je novorojencem prijazna porodnišnica (NPP), (seznam najdete na povezavi ) ali v dojenju prijaznih zdravstvenih ustanovah (DPZU).
  • Pomoč lahko poiščete pri patronažni službi ali v otroškem dispanzerju.
  • Že v času nosečnosti se pozanimajte, ali v vaši najbližji porodnišnici obstajajo podporne skupine za dojenje (ali jo ima morda vaš najbližji zdravstveni dom).
  • Na voljo pa so vam tudi svetovalke pri LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL (LLLI) in
  • mednarodno pooblaščenih svetovalcih za laktacijo (IBCLC).

V porodnišnici boste prejeli tudi Unicefovo knjižico “Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater”, ki je dostopna tudi prosto na spletu: klik.

LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL (LLLI)

Slišali boste tudi “laične” svetovalke za dojenje, ki se redno izobražujejo in izpopolnjujejo v znanju o dojenju.  Njihova organicacija je neprofitna, nepolitična in nereligiozna mednarodna, čigar namen je spodbujati dojenje, širiti informacije, posredovati podporo in pomoč materam, ki želijo dojiti svoje otroke. LLLI deluje kot nevladna organizacija, svetovalka pri UNICEF in WHO ter številnih nacionalnih odborih za spodbujanje dojenja in nacionalnih pediatričnih akademijah.

Združuje številne matere, prav tako pa z organizacijo sodelujejo strokovnjaki s področja medicine in psihologije: profesionalni strokovnjaki za dojenje IBCLC (International Board Certified Lactation Consultants), zdravniki, pediatri, porodničarji, medicinske sestre, babice, psihologi in drugi.

Verjamejo, da je dojenje izredno pomembno tako za otroka, mater in družino, kakor tudi za celotno družbo.

Gre za prostovoljno in brezplačno pomoč in podporo svetovalk. Delujejo po načelu POMOČ “MAME MAMI”, zato je LLLI svetovalka za dojenje mama, ki ima izkušnjo z dojenjem in pomaga drugi materi in jo spodbuja k njeni samozavesti.

Številne odgovore na pogosta vprašanja lahko najdete na spletem forumu Dojenje oz. na spletni strani. Organizirajo tudi podporne skupine (redna mesečna srečanja, NPP, DPZU, v okviru LLLI), ki so za matere brezplačna.

Ker delujejo po načelu POMOČ “MAME MAMI”, je LLLI svetovalk aza dojenje tako mama, ki ima izkušnjo z dojenjem in pomaga drugi materi in jo spodbuja k njeni samozavesti. Na njihovi spletni strani najdete tudi telefonske številke svetovalk.

Ker je LLLI svetovalk v Sloveniji zelo malo, ste lepo vabljene, da se morda ve pridružite strokovnjakinjam za dojenje. Izkušnjo boste imele, ustrezno zahtevano izobrazbo s strani mednarodne zveze za dojenje La Leche League International, pa boste še pridobile.

Njihova povezava na FB: klik 

MEDNARODNI POOBLAŠČENI SVETOVALCI ZA LAKTACIJO (IBCLC)

International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) oz. po slovensko Mednarodni pooblaščeni svetovalci za laktacijo so po večini zdravstveni delavci z ustrezno izobrazbo. Je mednarodno sprejet standard za zaščito, spodbujanje in podporo dojenju.

IBCLC naziv se pridobi po opravljenem izpitu IBLCE. Izpit za pridobitev naziva je praktično usmerjen in pokriva področja dojenja in laktacije. Je zahteven, mednarodni program preverjanja znanja. Po uspešno opravljenem izpitu prejmejo svetovalci certifikat, ki jim velja  5 let. Po tem času, ga morajo obnoviti. Torej naziv IBCLC svetovalce zavezuje h kontinuitanemu izobraževanju.

Dejavniki, kot so rasa, narodnost, vera, socialni položaj, spol starost, zdravstveno stanje ali politično prepričanje ne sme vplivati na odnos IBCLC svetovalca do tistih, ki iščejo pomoč pri svetovalcu. Nudi fizično, psihično in moralno podporo. Pri svojem delovanju mora IBCLC svetovalec varovati interese posameznikov, upravičiti zaupanje javnosti v njegovo usposobljenost in širiti ugled stroke.

Pri IBCLC svetovalcu boste dobili objektivne strokovne storitve brezplačno, pri njegovem delovanju pa jih zavezuje IBCLCE kodeks.

Seznam in kontakte IBCLC svetovalcev v Sloveniji najdete na spletni strani Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenijeklik.

V društvu so vsi, ki so neposredno ali posredno povezani z dejavnostjo svetovanja na področju laktacije in dojenja. Njihov namen je vzpodbujati, organizirati in uresničevati vse aktivnosti in interese članstva, in sicer na področju svetovanja in nudenja informacij o laktaciji in dojenju vsem bodočim in doječim materam v domačem okolju ter v povezovanju in sodelovanju s sorodnimi društvi, zvezami, organizacijami doma in na tujem, kakor tudi z drugimi pravnimi osebami in posamezniki. Njihovi cilji so so kvalitetno in ažurno delo v korist in za interes članstva na osnovi sprejetih programov dela ter članstvo v  podobnih mednarodnih združenjih in zvezah.

Ker gre pretežno za zdravstvene delavce, lahko da jih boste nevede srečali v praksi. Kljub vsemu, bi naj vsi zdravstveni delavci, ki delajo z nosečnicami, otročnicami in doječimi materami imeli ustrezno znanje v povezavi z laktacijo in dojenjem, ne glede na to, ali imajo opravljen IBCLC izpit ali ne. Predvsem pa imajo veliko izkušenj.

Njihova povezava na FB: klik.

Ustrezni svetovalci za dojenje vam bodo v pomoč pri : vzpostavitvi in ohranjanju dojenja. Seznanili vas bodo zakaj je pomemben “rooming in” oz. sobivanje matere in novorojenca; pri pridobivanju veščin materinstva, ko je potrebno otroka umirit ali ga zbudit, ter vam pomagal, da boste prepoznali znake lakote pri otroku; nenzadanje vam bo ustrezno svetoval, da se boste izognili nepotrebnemu dodajanju adaptiranega mleka in nepotrebni uporabi stekleničk in dud in številnimi drugimi informacijami.  Nudili vam bodo podporo, ko nastopijo težave ali imate “le slab dan”.

Največ pomoči in podopore ob dojenju najpogosteje potrebujete v domačem okolju. Zato je pomembno, da se prednostih dojenja seznani tudi partner, ter ob težavah izberete ustrezne svetovalce. Ni vsaka pomoč pravilna, čeprav je dobronametna.

 Fotografija je iz osebnega arhiva. Zahvaljujem se mamici in njeni črnolasi princesi, za dovoljenje.

 

Preberite še:

Očetje in dojenje – odnos, vključenost in podpora

Ni se dojil, je pa dobival moje mleko

Shranjevanje materinega mleka

Hormoni pomembni za dojenje

Spremembe dojk med dojenjem in laktogeneza

Sprostitev mleka ali refleks iztekanja mleka

Uporaba zdravil med porodom in njihov vpliv na žensko in dojenje

Disforija D-MER ob refleksu praznjenja dojke

Aromaterapija, dojke in dojenje

Dojenje po 1. letu otrokove starosti

Laktacijski keksi – recept

3 meseca napora – zgodba

9 instiktivnih faz novorojencaDojenje v porodni sobi