Popkovnična kri (matične celice) – doniranje in shranjevanje

V preteklosti se je popkovnična kri večinoma zavrgla kot medicinski odpadek. V 70ih letih prejšnjega stoletja so znanstveniki spoznali, da majhna količina krvi, ki je ostala v popokovnici, vsebuje krvotvorne matične celice.

Popkovnična kri, ki se pretaka skozi popkovnico in posteljico novorojenčka, vsebuje zrele krvne celice in tudi manjšo količino matičnih celic. Matične celice s časom dozorijo v zrele celice, zamenjajo stare/poškodovane celice in tako sodelujejo pri obnovi telesa. Nekatere raziskave kažejo, da popokovnična kri vsebuje več izvornih celic kot kostni mozeg pri odraslem, v nekaterih primerih do 10 krat več (Gunning, 2007).

Uporaba pokovnične krvi

Po porodu lahko popkovnično kri shranimo in kasneje uporabimo kot  vir krvotvornih in drugih matičnih celic  za  zdravljenje   bolezni  s  postopkom presajanjem celic.  Uporablja se za zdravljenje nekaterih bolezni in stanj (Drew, 2005, Moise, 2005):

-nekatere rakave bolezni krvi (npr. limfom)

-krvne motnje (nemaligne, npr. srpastocelična anemija, Fankonijeva anemija)

-dedne motnje presnove (npr. adrenolevkodistrofija)

-motnje imunskega sistema (npr. pomanjkanje adenozin deaminaze; Duncanov sindrom)

Ballen (2006) poroča o študijah, ki preučujejo uporabo matičnih celic za zdravljenje avtoimunskih bolezni, kot so lupus, sistemska skleroza in multipla skleroza. Gunning (2007) je poročal o raziskavah matičnih celic za regenerativno uporabo po srčnih napadih, možganski kapi, poškodbah hrbtenjače, diabetesu, poškodbi jeter in celo poškodbah možganov, vendar bo potrebnih še veliko raziskav za klinično uporabo matičnih celic v teh primerih.

Prednosti popkovničnih matičnih celic v primerjavi z matičnimi celicami kostnega mozga (Waller-Wise R, 2011)

 • Enostavnost zbiranja
 • Ni tveganja za mater ali otroka (neboleč in varen odvzem za matere in otroka, opravi se po porodu ko je popkovnica že prerezana)
 • Manj časa, potrebnega za obdelavo (hitreje na voljo za uporabo)
 • Cenejše od zbiranja kostnega mozga
 • Manjša nevarnost prenosa okužbe (npr. za virus Epstein-Barr ali citomegalovirus)
 • Manjša potreba po strogi tipizacij antigenov
 • Manj zavrnitev

Slabosti popkovničnih matičnih celic  (Waller-Wise R, 2011):

 • Daljši čas začetka delovanja presadka (preteče dalj časa za povišanje levkocitov in trombocitov kot po transplantaciji matičnihcelic kostnega mozga)
 • Omejen odmerek celic

– majhen volumen enote

– dodatne  celice niso na voljo

 • Omejenost avtologne presaditve zaradi dednih bolezni (npr. genetska mutacija za raka lahko že obstaja na DNK v popkovnični krvi)
 • Težave s shranjevanjem

– neznana dolžina dolgoročnega shranjevanja

– stroški, povezani z dolgoročnim shranjevanjem

– nadzor kakovosti

Darovanje in shranjevanje popkovnične krvi

V Sloveniji javna banka popkovnične krvi trenutno ne sprejema novih prijav. Oceno o zadostnem številu zbranih in shranjenih vzorcev popkovnične krvi,  ki omogoča ustrezno dostopnost potencialnim prejemnikom krvotvornih matičnih celic, je podal Strokovni kolegij za presaditev krvotvornih matičnih celic Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani v letu 2014, zato nadaljnjih prijav ne sprejemajo.

Zasebno shranjevanje popkovničnih matičnih celic je mogoče v zasebnih bankah z namenom zdravljenja svojega otroka (ali njegovih sorodnikov) z matičnimi celicami njegove lastne popkovnične krvi (gre za avtologno ali sorodno alogensko presaditev). Zraven popkovnične krvi lahko shranite tudi popkovnico.

V razmislek..

Verjetnost, da bi otrok lahko uporabil svojo popkovnično kri tekom svojega življenja je izredno majhna: od 1: 400 do 1: 200.000   (Sullivan, 2008).  Hkrati novorojenček, s tem ko popkovnične krvi ne darujemo, prejme 40 – 50% več krvi, hematokrit se poviša za 45 %, poviša se število rdečih krvnih teles za cca 50 % in poviša se vrednost feritina ter prejme več faktorjev strjevanja krvi, kot če popkovnico prekinemo preden neha utripati oz. pred 90 sekundami. Prav tako se poviša viskoznost krvi, kar preprečuje nastanek hemoragične bolezni novorojencev –hipoprotrombinemija (Evans, 2012 cit. po Fogelson, 2011). In seveda prejme tudi matične celice. Če celice shranite/jih darujete se mora popkovnica prekiniti takoj, da se zbere čim več matičnih celic, ki se nato shranijo.

Pred darovanjem/shranjevanjem popkovnične krvi se opravijo testi, ki morajo biti negativni na prisotnost nekaterih nalezljivih bolezni (npr. HIV, hepatitis B in C, človeški T-celični limfotropni virus,HTLV, citomegalovirus-CMV, sifilis), mati in bološki oče otroka v svoji družini ne smeta imeti genetskih bolezni (npr. hemofilija, levkemija, avtomunske bolezni, itd.).

Prekinitev popkovnice

VIRI: Vir1Vir2Vir3Vir4

Foto