Prekinitev popkovnice

Preklemanje popkovnice –že 90 sekund naredi razliko

Optimalen čas za prekinitev popkovnice je nejasen. Potreba po raziskovanju optimalnega časa za prekinitev popkovnice se je pokazala z ugotovitvijo, da je vedno več otrok v zgodnjem otroštvu anemičnih. Pregled študij dokazuje, da zgodnje preklemanje negativno vpliva na vsebnost železa pri novorojencih (Paddock, 2013). Tako je na to temo opravljenih kar nekaj raziskav, ki dokazujejo, da je za novorojenca boljše, čes prekinitvijo popkovnice počakamo vsaj 90 sekund. SZO (2014) je na podlagi tega oblikovala priporočilo, naj se popkovnica prekine med 1. in 3. minuto po porodu. V primerih, ko novorojenec potrebuje takojšnje oživljanje in oskrbo neonatologa, pa se naj popkovnica prekine prej kot v eni minuti po porodu.

Bhatt, Polglase, Wallace,te Pas, Hooper (2014) menijo, da točno dolčen čas za prekinitev popkovnice ni optimalen za vse novorojence in da bi čas za prekinitev morala določati fiziologija novorojenca. Tolosa, Park, Eve, Klasko, Borlongan in Sanberg (2010)pravijo, da kasnejša prekinitev popkovnice ni povezana z nekaterimi fiziološkimi pojavi pri novorojencu, kot so zlatenica, hropenje, tahipneja, policitemija in hiperviskoznost, kot je to možno zaslediti v nekaterih člankih.Več je koristi kot škode, če popkovnice ne prekinemo prezgodaj. Ersdal, Linde,Mduma, Auesdat, Perlman (2014) navajajo večjo verjetnost smrti in hospitalizacij po odpustu, če popkovnico prekinemo takoj po tem, ko otrok spontano zadiha. Mercer, Vohr, McGrath, Padbury, Wallach, Oh (2006) so v svoji študiji z nedonošenčki, ki so morali biti intubirani takoj po rojstvu dokazali, da sicer v smrtnosti ni bilo razlike med nedonošenčki, ki so bili intubirani pred prekinitvijo popkovnice in po njej, so pa opazili, da so nedonošenčki, ki so imeli popkovnico prekinjeno po intubaciji, imeli manj možganskih krvavitev in so manj krat obolevali s sepso.

allcords

Vir fotografije

Cranford (2011) navaja, danaj s prekinitvijo popkovnice počakamo tako dolgo, da se porodi posteljica oz.vsaj tako dolgo, da popkovnica neha utripati. S tem novorojenček prejme 40 – 50% več krvi, hematokrit se poviša za 45 %, poviša se število rdečih krvnih teles za cca 50 % in poviša se vrednost feritina ter prejme več faktorjev strjevanja krvi, kot če popkovnico prekinemo preden neha utripati. Prav tako se poviša viskoznost krvi, kar preprečuje nastanek hemoragične bolezni novorojencev –hipoprotrombinemija (Evans, 2012 cit. po Fogelson, 2011). Tudi Maloy (2013)navaja, da naj popkovnico prekinemo, ko ta opravi svojo funkcijo, ko neha utripati. Takrat se iz čvrste, modro vijolične spremeni v “izčrpano” popkovnico bele barve. Svetuje, naj pari prosijo babice, da se popkovnica prekine šele, ko se porodi posteljica. Tako smo lahko 100 % prepričani, da sta posteljica in popkovina opravili svojo funkcijo. Tudi O’Bryant (2010) navaja,da damo materi in novorojencu po porodu čas, vsaj eno uro. V tem času se bo porodila posteljica, popkovnica pa bo zagotovo nehala utripati, tako da ni nobene potrebe po preklemanju. Takrat se bo tudi strdila Wartonova žolca(Wharton’s jelly) in kri iz novorojenca ne bo potovala nazaj v placento. Tritten (2012) matere in otroka nikoli ne loči. Pravi, da se lahko vsi rutinski posegi opravijo na ali ob materi in naj popkovnico prekinemo, ko se porodi posteljica. Če počakamo, da posteljica in popkovnica opravita svoje, bo otrok tudi zagotovo dobil dovolj izvornih celic.

Opraviti se morajo še druge raziskave v povezavi z zakasnelim prekinjanjem popkovnice in vplivanjem na dojenje in povezovanje, saj nedotaknjena popkovnica sama po sebi zahteva fizično bližino med materjo in otrokom (Eichenbaum-Pikser, Zasloff,2009). Tako ostaja določitev časa za prekinitev popkovnice v rokah ponudnikov babiških storitev. V Sloveniji so to porodnišnice in štiri samostojne babice. Odločitev temelji predvsem na osebnih preferencah.  Kot profesionalci  moramo biti odprti in poiskati najboljšo možnost za otroka in mater. Iz povzetih raziskav vidimo, da je že 90 sekund tistih, ki lahko močno spremenijo kvaliteto življenja novorojenca. Sami iz prakse vemo, da se največkrat ravnamo po enem izmed omenjenih P-jev v porodni sobi za lepšo porodno izkušnjo – “Prisluhni porodnici” in popkovnico prekinemo na željo ženske (ko ta neha utripati).

Posnetek Penny Simkin, ki praktični predstavi zakaj je pomembno, da s preklemanjem popkovnice počakamo. Menim, da je njeno predstavitev vredno pokazati zdravstvenim delavcem, ki delajo s porodnicami, saj bodo lahko videli kakšna škoda je napravljena, če s prekinitvijo popkovnice ne počakamo.

New Technology at Sharp Mary Birch

Predstavitev zdravnika, ki osvešča druge zdravstvene delavce, naj pustijo popkovnico neprekinjeno, tudi če otrok potrebuje pediatrično oskrbo. Na posnetku imajo premično “nišo” za novorojence.  Zelo pohvalno, saj bo zdravnik prej prisluhnil zdravniku, čeprav nekatere babice želijo to prakso vpeljati že nekaj časa. Morda bomo kdaj tudi mi imeli takšne podlage za novorojence, ki potrebujejo takojšnjo oskrbo pediatra po porodu.

Preberi še:

Vir fotografije