Rak dojke

Podobno kot v večini razvitih držav, je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj je vsak peti nov primer raka pri ženskah, rak dojk. Zaradi raka dojk umre v Evropski uniji vsako leto 87.000 žensk, pri nas pa okoli 400. Po podatkih Registra raka za Slovenijo jih je v letu 2010 zbolelo 1255 žensk in 12 moških. Tega leta je za rakom dojk umrlo 421 žensk in sedem moških. Rak dojk ni izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi eden do dva odstotka moških. Umrljivost žensk za rakom dojk se počasi zmanjšuje, predvsem zaradi odkrivanja manjših tumorjev in kakovostnem zdravljenju, ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezni ženski in njenemu raku. K odkrivanju manjših netipnih sprememb bo zagotovo pripomogel organizirani državni presejalni program Dora, ki je začel 21. aprila 2008. Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk. 

 

banner-668-x-197

Državni program DORA je presejalna mamografija za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb dojk, ki ga organizira Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cilj programa DORA je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov, pogoj za uspešnost programa pa je, da se vabilu na slikanje odzove vsaj 70 odstotkov žensk.

Mobilna aplikacija in spletna stran Breast Test – Zaupaj svojim rokam za zdravje dojk

Za pomoč pri rednem mesečnem pregledovanju sta vam na voljo tudi mobilna aplikacija in spletna stran Breast Test. Aplikacija vsebuje vedno aktualni menstrualni koledarček, ki uporabnice vsak mesec z opomnikom spomni na pregled, vsebuje pa tudi preprosta navodila in slikovna gradiva, s katerimi predstavi postopek samopregledovanja dojk. Aplikacija je brezplačno na voljo v spletnih trgovinah mobilnih aplikacij (App Store, Google Play, Windows Phone Store), na mobilni telefon pa jo je mogoče naložiti tudi preko spletne strani: breast-test.com, kjer je na voljo tudi spletna različica menstrualnega koledarčka z opomnikom na samopregledovanje in predstavitev postopka samopregledovanja.

SAMOPREGLEDOVANJe – klik

Preventiva

Primarna preventiva

Primarno preprečevanje zbolevanja za rakom obsega odkrivanje dejavnikov tveganja raka in zmanjševanje izpostavljenosti tem dejavnikom na najmanjšo možno mero. Za to si po eni stani prizadevamo z vzgojo in izobraževanjem, kako naj ljudje ravnajo, da si bodo zmanjšali ogroženost z rakom, po drugi strani pa z zakonodajo.

Sekundarna preventiva

To pomeni zgodnje odkrivanje raka. Zdravljenje večine rakov je uspešnejše, če so odkriti zgodaj. Zato je pomembno, da ljudje poznajo začetne znake raznih vrst rakov.

Za odkrivanje nekaterih vrst raka so na voljo presejalne preiskave, s katerimi se da pri ljudeh, ki še nimajo nobenih težav, ugotoviti, če imajo raka ali njegove predstopnje.

V Sloveniji imamo organizirano presejanje za tri lokacije raka:

  • državni program ZORA – za ugotavljanje predrakavih sprememb materničnega vratu za ženske med 20 in 64 letom starosti na 3 leta
  • državni program, DORA – mamografski pregled za ženske med 50 in 69 letom starosti na dve leti
  • državni program SVIT – test blata na prikrito krvavitev za odkrivanje raka širokega črevesa in danke za moške in ženske med 50 in 69 letom, na dve leti

Terciarna preventiva

Sem spada kakovostno zdravljenje, ki prispeva k zmanjšanju umrljivosti za rakom. Nove metode zdravljenja so pomembno izboljšale uspešnost zdravljenja nekaterih rakov, na primer na modih in otroških levkemij. Izboljšuje se preživetje bolnic z rakom dojk, jajčnikov in debelega črevesa. Povečuje se tudi skrb za kakovost življenja bolnikov.

Državni program za obvladovanje raka (DPOR)

Konec decembra 2012 je zaživela spletna stran www.dpor.si, kjer lahko dobite veliko pomembnih informacij o raku. Rak je danes v Sloveniji prvi vzrok smrti in je izpodrinil srčno žilne bolezni. Rak postaja vse bolj ozdravljiva kronična bolezen. 30 % vseh rakom bi lahko preprečili, če bi zdravo živeli in upoštevali priporočila strokovnjakov.

Več o tem boste zvedeli na spletni strani Državnega programa obvladovanja raka. Prav tako boste zvedeli katere zdravstvene institucije v Sloveniji zdravijo določeno vrsto raka.

Drugi presejalni programi

ZORA

Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu je namenjen ženskam starim med 20 in 64 let.

Več informacij: zora.onko-i.si

SVIT

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki je namenjen moškim in ženskam, starim od 50 do 69 let.

Več informacij: www.program-svit.si

Vir

Pri Palmersu ustvarili TheCancerBra, prvi modrc z rakom dojke, ki ženske opominja na nujnost rednega samopregledovanja. #TheCancerBra #SelfExamine #Palmers V videu nas opominjajo, da pravzaprav pozornost dojkam posvetimo le, ko kupujemo modrce. Če bi si samopregledovale dojke vsak dan, bi si marsikatera lahko rešila življenje.

Preberi še: Nevsakdanje bolezni se dogajajo vsakdanjim ljudem

foto