Elena Skoko; v Ljubljani; 8. marec – brezplačno predavanje; 10. in 11. marec delavnica “Singing birth”

Elena Skoko; Na dokazih temelječe zagovorništvo- italijanske izkušnje

javno predavanje ob mednarodnem dnevu žena,
8. marca 2018, ob 13.30 do 15.00
v predavalnici 109 Zdravstvene fakultete v Ljubljani

Vse od leta 1985, ko je Svetovna zdravstvena organizacija objavila svoja prva priporočila o ustreznosti porodne podpore, je znanih vse več podatkov o stvarnosti sodobne obporodne oskrbe. Prav zagovorništvo je tisto, ki je pomagalo državnim zdravstvenim sistemom stopati na poti humanizacije poroda znotraj porodnišničnih ustanov.

Elena Skoko je neodvisna raziskovalka, mati aktivistka in pevka. Ustanovila je Observatorij porodnišničnega nasilja v Italiji (www.ovoitalia.wordpress.com), poleg tega je tudi soustanoviteljica Raziskovalne enote za človekove pravice v zdravstveni oskrbi mater in pri porodu pri Multimedijskem laboratoriju za primerjalno pravo znotraj Oddelka za politične vede rimske univerze Roma TRE. Aktivno sodeluje pri raziskovalnem projektu Evropske unije COST Action BIRTH ter je aktivna članica mreže Midwifery Unit Network. Razvila je tudi izkustvene delavnice z naslovom Pojoč porod (Singing Birth), v sklopu katerih ženske uči, kako uporabljati glas in rojevati z nasmehom (www.singingbirth.com). Napisala je knjigo z naslovom Memoirs of a Singing Birth (Spomini na pojoč porod). Njeno najnovejše objavljeno delo je avtorsko poglavje v knjigi z naslovom The Music of Motherhood: History, Healing and Activism (Glasba materinstva: zgodovina, zdravljenje in aktivizem), ki jo je leta 2017 izdala založniška hiša Demeter Press.

Brezplačno javno predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 

Evidence-based Advocacy: Lessons Learnt from Italy

public lecture marking the International Women’s Day, 8 March 2018, from 13.30 until 15.00,
at the Ljubljana Faculty of Health Sciences

The reality of modern maternity healthcare has been known and disclosed since the 1985, when WHO issued its first recommendations on the appropriateness in childbirth assistance. Since then, advocacy has helped national healthcare systems “humanise” childbirth inside healthcare facilities.

Elena Skoko is an independent researcher, a mother activist and a singer. She is the founder of the Obstetric Violence Observatory in Italy (www.ovoitalia.wordpress.com) and co-founder of the Research Unit “Human Rights in Maternity and Childbirth” inside Multimedia Lab for Comparative Law, Department of Political Sciences, “Roma TRE” University in Rome. She is an active member of COST Action BIRTH and Midwifery Unit Network. She initiated Singing Birth Workshops teaching women to use their voice and give birth with a

smile (www.singingbirth.com). She has also authored Memoirs of a Singing Birth. Her most recent publication is a chapter in the book entitled The Music of Motherhood: History, Healing and Activism published by Demeter Press in 2017.

The public lecture will be held in the English language in the lecture hall 109. There is no admission fee.

Dokodek na FB klik.

 

10. in 11.3 pa sledi še dvodnevna delavnica “Singing Birth Workshop – Pojoči porod: čutni glas ženskosti”  klik

Izkustvena delavnica je namenjena ženskam vseh starosti in vseh oblik poklicnega in življenjskega udejanjanja. V sklopu delavnice so še posebej obravnavane teme materinstva, plodnosti, spočetja, poroda, spolnosti, užitka ter sestrstva ter njihovo življenje in izkušanje skozi glas.

V sklopu delavnice se bomo naučile:

– kako se pomiriti s prednicami;
– kako se pomiriti z lastnim glasom;
– kako se pomiriti z lastnim spolnim telesom;
– očistiti ušesa neprijetnih besed in nadležnih vsebin;
– ločiti koristne obrede od škodljivih;
– uriti glas in telo, da bosta ustvarjala lepoto;
– moči izrekanja;
– utelesiti glas in čustva;
– plesati osvobojene vseh zavor;
– ustvarjanja preprostih obredov (kako ravnati, ko ne vemo, kaj nam je storiti – kar nam lahko še posebej koristi pri porodu);
– zdravilnosti skupinskega petja;
– več preprostih napevov v različnih jezikih;
– snovati osebne obrede;
– odrešilnih pesnitev, s katerimi ustvarjamo boljši vsakdan in ohranjamo svojo človeškost;
– ustvarjanja sestrstva in krogov;
– izražati lastno moč skozi glas in telo;
– doseči vibriranje yoni (vulve, nožnice, ščegetavčka, maternice, jajcevoda, fimbrij …).

Delavnica bo potekala v manjši skupini,
zato je število mest omejeno.

Višina prispevka: 200 eur + DDV

Za tiste, ki so v programu obporodnega spremljanja pri Kseniji Malii Leban (FB Rojenica – Od spočetja do starševstva), velja 20-odstotni popust.

Za tiste, ki so se v preteklosti udeležile obrednih rdečih šotorov pri Kseniji Malii Leban (FB Rojenica), velja 10-odstotni popust.

V zvezi z morebitnimi vprašanji in prijavami pošljite zasebno sporočilo na:
– FB Rojenica – Od spočetja do starševstva
ali
– FB Rojenica.

 

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.