10. strokovno srečanje: IBCLC SVETOVALCI IZBOLJŠUJEMO ZNANJE (Terme Dobrna, Dobrna, 25. MAJ 2018)

10. strokovno srečanje: IBCLC SVETOVALCI IZBOLJŠUJEMO ZNANJE (Terme Dobrna, Dobrna, 25. MAJ 2018)
The 10th professional meeting:

IBCLCs IMPROVE THEIR KNOWLEDGE (Terme Dobrna, Dobrna, Slovenia; 25 May 2018)

Organizator: Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije (DSLDS) in Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Unicef Slovenija
Organization: Association of the Lactation and Breastfeeding Consultants of Slovenia and National Breastfeeding Committee of Slovenia.

Kotizacija: 50 € (DDV vključen), za člane DSLDS 40 €Registration fee: 50 €. TRR za kotizacijo: SI56 0510 0801 5095 811. 

Prijave so obvezne.

Please note that advance registration is mandatory.

V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik predavanj in kava med odmorom.

Conference registration includes: admission to all lectures, summaries of lectures, free coffee break.

Prijavnice pošljite do 21. maja 2018 na naslov: Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije, Kocenova ulica 8, 3000 Celje, ali po e-pošti:
cveta.skale@gmail.com

Registration Form must be sent by post or e-mail no later than 21 May 2018 to the Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije, Kocenova ulica 8, 3000 Celje, Slovenia or by e- mail: cveta.skale@gmail.com

Udeležba na izobraževanju bo upoštevana za pridobitev kreditnih točk.

CERPs can be earned by the attendance at the education.

Po prejemu plačila bo izstavljen račun.

The receipt will be issued after the payment is processed.

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.