Babica – osebnostne lastnosti, potrebna znanja in vrednote

Babištvo je staro toliko, kot je staro človeštvo. Skozi zgodovino  se je pomen babištva in babic, zaradi razvoja drugih medicinskih vej izgubil. Zdaj so nastopili ponovno časi, da babištvo in babice dobimo nazaj ugled in avtonomijo, ki smo jo skozi zgodovino izgubili. Zato je pomembno, da se babiški poklic predstavlja in ozavešča ljudi o kompetencah … Nadaljujte z branjem Babica – osebnostne lastnosti, potrebna znanja in vrednote