Definicija babice

Babica je oseba, ki je uspešno zaključila javno priznan študijski program babištva, ki temelji na ICM (International Council of Midwives) osnovnih kompetencah za babiško prakso in ICM standardih za izobraževanje babic; je vpisana v register zdravstvenih delavcev, je pridobila licenco za opravljanje babiške dejavnosti, uporablja strokovni naslov babica in dokazuje usposobljenost za izvajanje babiške prakse. … Nadaljujte z branjem Definicija babice