Spanje v pozni nosečnosti kot prediktor dolžine in oblike poroda

Spanje v pozni nosečnosti kot prediktor dolžine in oblike poroda – vsaj 8 ur spanja v nosečnosti.

Namen študije je bil preveriti hipotezo, da sta utrujenost in motnje spanja v pozni nosečnosti povezani s trajanjem in obliko poroda. V prospektivni opazovalni raziskavi 131 žensk v devetem mesecu nosečnosti, so uporabili objektivne(48-urno merjenje z aktimetrom na zapestju) in subjektivne (dnevniki spanja in vprašalniki) meritve za  napovedovanje rezultatov poroda s pomočjo analize variance in logistične regresije. Ženske ki so v povprečju spale manj kot 6 ur na noč so imele daljše porode in pri njih je bila kar 4.5 krat večja verjetnost carskega reza. Ženske kjer je bil spanec močno moten so imele daljše porode in verjetnost carskega reza pri njih se je povečala kar za 5.2 krat. Utrujenost ni vplivala na rezultate poroda. Nosečnicam se tako priporoča vsaj 8 ur spanja na noč (priporočeno v obdobju med 22:00h in 06:00h), da se zadosti potrebi po spanju, zdravstveno osebje pa naj upošteva količino in kakovost spanja kot potencialne kazalce trajanja in vrsto poroda. Nekoč se je poudarjala ocena “na palec” da mora nosečnica “jesti za dva”. Danes vemo, da temu ni tako. V kontekstu spanja pa zagotovo velja poudarjati pomen “spanja za dva” v času nosečnosti.

Vir

Tudi druge študije (klik) kažejo pomen spanja v nosečnosti. Pomanjkanje spanja vpliva na naše telesno in duševno zdravje. Nosečnice potrebujejo dovolj spanja za razvoj svojega otroka in zagotovitev energije za porod. Pomanjkanje spanja med nosečnostjo je povezano z daljšim porodom, povišanim zaznavanjem bolečine in nelagodjem med porodom, pogostejšimi carskimi rezi, prezgodnjim porodom in višjo ravnjo pro-vnetnih citokinov v serumu. Omejeno število raziskav je pokazalo tudi možno povezavo med pomanjkanjem spanja in prezgodnjim porodom, ter pojavom poporodnega depresivnega razpoloženja.

Veliko žensk si ne pusti dovolj spati, deloma tudi zaradi nepoznavanja škodljivega vpliva spalne deprivacije na njihovo zdravje. Veliko se bomo morali še naučiti o posledicah pomanjkanja spanja med nosečnostjo in njenim vplivom na mater in plod. Potrebnih bo več raziskav, da prepoznajo klinične, socialne in vedenjske dejavnike tveganja, povezane s pomanjkanjem spanja med nosečnostjo in vpliv pomanjkanja spanja na mater in plod. Identifikacija spalne deprivacije bo vsekakor v pomoč zdravstvenemu osebju pri skrbi za zdravje nosečnic in bo olajšala pravočasno posredovanje da se prepreči škodljive posledice za nosečnico in otroka.

Foto

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.