Žalovanje ob neuspeli nosečnosti in pravni postopki – izobraževanje 21.10.2016 Slovenj Gradec

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Ljubljana, SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN BABIC organizira strokovno srečanje z naslovom ŽALOVANJE OB NEUSPELI NOSEČNOSTI IN PRAVNI POSTOPKI

Povezava

PROGRAM
8.15 – 9.00 Registracija udeležencev 9.00 – 9.10 POZDRAVNI GOVORI

9.10 – 9.30 PORODNIŠNICA SLOVENJ GRADEC – NA POTI K ŽENSKOOSREDIŠČENI OBRAVNAVI Sonja Harnik, dipl. babica

9.30 – 9.55 HISTEROSKOPSKA STERILIZACIJA ESSUREE – VARNA IN UČINKOVITA IZBIRA TRAJNE ZAŠČITE PROTI ZANOSITVI Branka Verdnik Golob, dr.med., spec.gin. in por., asist. Helena Šavc, dr.med., spec.gin. in por.

9.55 – 10.20 INDUKCIJA PORODA dr. Polona Pečlin, dr.med., spec.gin in por., mag. Gorazd Kavšek, dr.med., spec.gineko. in por.

10.20 – 10.45 VNOS IZBRANIH VITAMINOV, MINERALOV IN ELEMENTIH V SLEDOVIH PRI SLOVENSKIH NOSEČNICAH IN DOJEČIH MATERAH dr. Evgen Benedik, ing.živ.tehn.

10.45 – 10.55 PREDSTAVITEV SPONZORJA 10.55 – 11.40 ODMOR

11.40 – 12.05 ODKRIVANJE RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTI PRI PLODU IN UKREPANJE doc.dr. Nataša Tul Mandić, dr.med., spec.gin. in por.

12. 05 – 12.30 MRTVOROJENOST NA KOROŠKEM – NAŠA OBRAVNAVA asist. Helena Šavc, dr.med., spec.gin. in por.

12.30 – 12.55 ŽALOVANJE PO IZGUBI ZAŽELENE NOSEČNOSTI IN POTREBE ŽALUJOČE DRUŽINE dr. Vislava Globevnik Velikonja, spec. klin. psihologije

12.55 – 13.20 KOMUNIKACIJA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV S STARŠI OB PERINATALNI SMRTI Lucija Povše, uni.dipl. psihologinja

13.20 – 13.45 PRAVICA DO POKOPA, ZAKONSKA PODLAGA Barbara Marinko, univ.dipl.prav. 13.45 – 14.30 VOLITVE predsednika/ce in članov/ic Izvršnega odbora
14.30 – 15.30 KOSILO
15.30 – 15.45 SHIATSU MASAŽA MED PORODOM Mojca Breg, dipl. babica

15.45 – 16.30 HOMEOPATIJA IN OBPORODNA POMOČ: nosečnost, porod, poporodna doba dr. Maruša Hribar, mag.farm.

16.30 – 16.45 Poročanje volilne komisije
16.45 – 17.00 ZAKLJUČKI STROKOVNEGA SREČANJA

KOTIZACIJA, NAKAZILO, ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Kotizacija z DDV znaša 190€ (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust).Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS: št.02015-0258761480,sklic na številko 00-0207-21102016.

Dodatne informacije: NUJNA JE E-PRIJAVA na seminar s prijavnico s spletne strani Zbornice – Zveze. Dodatne informacije so možne po telefonu 041-774-789, gordana.njenjic@hotmail.com, 02 882-34- 46 sonja.harnik@sb-sg.si.
Prijava in registracija

Za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice–Zveze in regijska strokovna društva, uvedena e-prijava. Prijava preko prijavnic po pošti v prihodnje ni več mogoča. E–prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E– prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno (ne pozabite potrditi prijavo).

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.