Odgovori na RV iz moje mag. naloge – 6 področij v porodni sobi za boljšo porodno prakso

RV1: Ali igra komunikacija v babištvu pomembno vlogo v procesu rojevanja v porodnišnici?

Komunikacija v babištvu igra pomembno vlogo v procesu rojevanja. Zaradi organizacije dela v Sloveniji ženska z babico praviloma nima stika pred porodom, kar lahko negativno vpliva na proces zaupanja. Ob sprejemu ženske v porodno sobo ni prostora za napake. Babica mora ustrezno, profesionalno in čuteče pristopiti do ženske, ji vliti upanje in vzpostaviti zaupanje. Prvi stik je pri vzpostavitvi zaupanja najpomembnejši. Poleg verbalne je pomembna tudi neverbalna komunikacija. Vedno smo tudi na očeh partnerja, ki budno spremlja naše početje, obrazno mimiko in kretnje. Da se približamo željam ženske, morajo biti politike porodnišnic naravnane k temu. Znanje in izkušnje nam lahko pri tem veliko pomagajo. Pomembno je, da ženske že v času nosečnosti dobijo ustrezne informacije glede samega poroda. Njihova naloga je, da se na podlagi dobljenih informacij pozanimajo, katera porodnišnica se njihovim željam najbolj približa. Govorimo torej o osveščeni izbiri. Svoje želje in razmišljanje glede poroda lahko zdravstvenemu osebju posreduje ustno ali s pomočjo porodnega načrta. O tem se naj pogovori že ob sprejemu v porodne sobe. Tako bodo zdravstveni delavci dobili predstavo o tem, kar si ženska želi, in jo pri tem spodbujali. Kljub vsemu pa babica na podlagi znanja in izkušenj ter glede na vedenje ženske vidi, kaj bi lahko spremenili, da bi bilo ženski udobneje in prijetneje. V proces rojevanja vključujmo tudi partnerja oz. porodno spremljevalko. Žensko vodimo skozi porod, naša navodila naj bodo kratka in jasna. Če smo se držali prvega pravila, da je pomemben prvi vtis, smo s tem naredili največ. Pridobili smo namreč njeno zaupanje, kar pomeni, da smo preprečili pretirano izločanje adrenalina, ki bi lahko oviral napredovanje poroda, hkrati pa nam ženska zaupa, kaj ji odgovarja in kaj ne, in se tako lažje približamo njenim željam. Komunikacija med babico in žensko/parom je zelo pomembna v procesu rojevanja.

 

RV2: Kateri so ključni dejavniki za vzpostavitev zaupanja med babico in porodnico?

Pacienti v raziskavah navajajo naslednje ključne dejavnike za vzpostavitev zaupanja v porodni sobi: topel pozdrav, nasmeh, predstavitev, topel stisk roke. Prvi stik je najpomembnejši. Prav tako je pomembno, da babice znajo prisluhniti in opazovati, se tako prilagoditi ženski in ji pomagati skozi proces rojevanja.

 

RV3: Kako upoštevati želje porodnice, da ne bomo motili procesa rojevanja?

Najprej je pomembno, da so politike porodnišnic oblikovane v skladu z dobrimi praksami, ki bodo omogočale uporabo stvari, ki jih ima porodnišnica na voljo za udobje ženske med porodom. Pomembne so prenatalne priprave ženske na porod in dostop do relevantnih informacij. Idealno bi bilo, če bi babica žensko poznala že od prej. Ker nam zdravstveni sistem tega ne omogoča, je pomembno, da se babica z žensko pred vstopom v porodno sobo ali v aktivno fazo poroda pogovori o njenih željah, pričakovanjih, strahovih in nato na podlagi izkušenj in opazovanja atmosfero prilagodi ženski, jo pravilno usmerja, ko krene iz ustaljenih tirov. Pomembno je, da si ob vstopu v porodno sobo pridobimo zaupanje ženske, ki je osnova za dobro nadaljnje sodelovanje z njo in partnerjem/porodno spremljevalko. Ponudimo ji možnosti in izbiro.

screen-shot-2016-09-09-at-18-10-39

RV4: Kakšen je vpliv porodnih položajev za doseganje boljših porodnih izkušenj?

Prenatalna priprava na porod ima pomemben vpliv na porodno izkušnjo. K pripravi na porod sodi tudi seznanitev s porodnimi položaji. Seveda ženska vnaprej ne more vedeti, kakšen položaj ji bo odgovarjal. Pa vendar je pomembno, da je seznanjena s pomenom gibanja med porodom. Pri menjavi položajev moramo gledati tudi na to, da se otroku godi dobro. Nadzor ploda naj bo takšen, da ženski omogoči svobodno gibanje in realno ocena stanja ploda. Če bomo ženski dovolili, da izbere porodni položaj, v katerem ji je najprijetnejše, bomo dosegli napredovanje poroda in večje zadovoljstvo ženske. Porodnica bo imela občutek nadzora, kar je velikokrat pomemben dejavnik za pozitivno/negativno oceno porodne izkušnje. Tudi za ženske, ki imajo zaradi svojega ali otrokovega zdravstvenega stanja omejeno gibanje ali kontinuirano snemanje kardiotokografa, je pomembno, da jim omogočimo čim večje udobje – s pomočjo masaže, podpiranja z blazinami in dodatno spodbudo. Za prakso slovenskega babištva bomo naredili veliko, če bomo odpravili rutinsko rojevanje v polsedečem položaju in spodbujali rojevanje na boku oz. v položaju, ki jim odgovarja.

picture1

RV5: Je omejevanje prehranjevanja in pitja med porodom upravičeno?

Prehranjevanje in pitje velja za enega od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na udobje med porodom. Pregled študij navaja, da bi ženske z nizkim tveganjem morale imeti prosto izbiro glede uživanje hrane in pijače med porodom. Slaba prehranska bilanca je namreč lahko povezana z dolgotrajnejšim in bolj bolečim porodom. Prav tako pa omejevanje hrane in pijače ne jamči praznega želodca ali manjše kislosti želodčne vsebine. Pri pregledu študij ni bilo dokazanih slabosti ali prednosti omejevanja hrane in pijače med porodom pri ženskah z nizkim tveganjem.

dsc05741

RV6: Kaj pomeni nemotena prva/posvečena ura po porodu?

Prva/posvečena ura po porodu pomeni neprekinjen stik med materjo in otrokom vsaj 1 uro po porodu. To je čas, ko prestavimo vse nepotrebne rutinske posege in postopke za vsaj eno uro (tehtanje, merjenje, aplikacija kapljic v oči, aplikacija K-vitamina in drugo). Kljub vsemu pa lahko zdravstveni delavci v tem času nemoteno namestijo identifikacijske zapestnice, porodijo posteljico, popkovnico prekinejo na maminem trebuhu, oskrbijo morebitne poškodbe porodnih poti, kontrolirajo poporodno krvavitev. Starše moramo poučiti o pomembnosti prve/posvečene ure po porodu, a hkrati upoštevati, če je ne želijo. Prvo/posvečeno uro po porodu oz. stik koža na kožo (kenguru metoda) moramo omogočiti tudi mamam in novorojencem po carskem rezu. Z nemoteno prvo uro po porodu omogočimo novorojencu, da gre skozi 9 instinktivnih faz, na katere vpliva tudi potek poroda. Tudi porodnišnice, ki nimajo naziva Novorojencu prijazna porodnišnica, morajo stremeti k temu, da novorojenca takoj po porodu položijo materi na prsi stik koža na kožo za najmanj eno uro in spodbujajo matere k opazovanju novorojenca. Kadar stanje mame onemogoča stik koža na kožo takoj po porodu, otroka položimo na prsi očetu. Otroka na mami ali očetu pokrijemo, tako da mu glavica gleda ven. Otrok je gol. Pustimo ga počivati na maminih prsih vsaj 1 uro. Če stik zaradi medicinskih razlogov pri otroku ni možen takoj po porodu, ga omogočimo takoj, ko je možno. Po tem, ko smo omogočili novonastali družini nemoteno prvo uro po porodu, lahko nadaljujemo z nenujnimi intervencijami, torej s prvo oskrbo novorojenca.

 

RV7: Kakšne so prednosti nemotene/posvečene prve ure po porodu oz. stika koža na kožo?

Če se med porodom osredotočamo na želje in ugodje mame, moramo po porodu poskrbeti tudi za novorojenca. Intervencije, ki jih moramo izvesti, umestimo tako, da čim manj motimo proces navezovanja. Prva/posvečena ura po porodu je za prilagoditev novorojenca na izvenmaternično življenje izredno pomembna. Otrok mora zadihati, srce mora načrpati dovolj krvi za pljučni obtok. Pri mami in otroku se sproščajo pomembni hormoni, ki so lahko z našimi intervencijami moteni. V tem kratkem času se odvijajo tako pomembni procesi, da pri fiziološkem porodu ne smemo dopustiti, da bi jih motili z intervencijami, posegi in postopki, ki lahko počakajo. Otrok je ob stiku koža na kožo toplejši, sliši lahko mamin utrip, s tem se normalizirata tudi njegov utrip in dihanje. Tisti, ki so tudi kasneje po porodu v kožnem stiku z mamo, hitreje pridobivajo na teži, raven krvnega sladkorja v krvi in krvni pritisk se stabilizirata, hitrejši je razvoj možganov, otrok manj joka in doživlja manj stresnih dražljajev, dojenje je uspešnejše, hitrejši je odpust iz porodnišnice. Z omogočanjem kenguru metode že v porodni sobi poskrbimo za zgodnje navezovanje, starši s tem pridobivajo zaupanje, da znajo poskrbeti za svojega otroka in da je zanj dobro poskrbljeno. Z nemoteno prvo uro po porodu omogočimo novorojencu, da gre skozi 9 instinktivnih faz, na katere seveda vpliva tudi potek poroda. Prva/posvečena ura po porodu je tako zelo pomembna za navezovanje novonastale družine. Omogočiti ji moramo čim intimnejše vzdušje in intervencije časovno smiselno umestiti.

screen-shot-2016-09-09-at-18-15-02

 

RV8: Ali je odstranjevanje verniksa v porodni sobi v skladu z dobro porodno prakso?

Odstranjevanje verniksa v porodni sobi ni v skladu z dobro porodno prakso. Novorojenca v porodni sobi ne umivamo in mu ne odstranjujemo verniksa, saj mu služi kot imunološka zaščita, pomaga mu pri preprečevanju izgube vode in pri termoregulaciji. Slediti moramo priporočilu, da se otroka vsaj 24 ur po porodu naj ne bi umivalo oz. kopalo. Če je zaradi kulturnih razlogov to nemogoče, prvo umivanje preložimo vsaj za 6 ur po porodu.

picture1

RV9: Kdaj je najboljši čas za prekinitev popkovnice po porodu?

Za novorojenca, ki ne potrebuje takojšnje oskrbe s strani pediatra, je izredno pomembno, da počakamo vsaj 90 sekund, preden prekinemo popkovnico. S tem se iz posteljice načrpa kri, ki mu daje dobro popotnico za boljšo krvno sliko za nadaljnje življenju. Z nemoteno prvo uro po porodu, kamor sodi stik koža na kožo ali kenguru metoda, kasnejšim preklemanjem popkovnice, neodstranjevanjem verniksa takoj po porodu dobimo najboljše izhodišče za dober imunski sistem, zdravje in dobro počutje otroka, posledično pa tudi mame.

allcords

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.