Nove smernice (feb 2017) ACOG in ACNM o pristopih za zmanjšanje intervencij med porodom

Najnovejša priporočila in zaključki odbora ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) in ACNM (The American College of Nurse–Midwives ) od februarja 2017, ki se nanašajo na pristope za zmanjšanje intervencij med porodom.

Ginekologi porodničarji v sodelovanju z babicami in medicinskimi sestrami lahko pomagajo ženskam izpolniti njihove zastavljene cilje glede poroda s pomočjo tehnik, ki predstavljajo minimalne posege in visoko stopnjo zadovoljstva žensk. Veliko pogostih porodniških praks je pri ženskah z nizkim tveganjem nepotrebnih. Pri ženskah v latentni fazi poroda ki niso sprejete v bolnišnico se priporoča skupno odločanje. Včasih je sprejem v bolnišnico v latentni fazi potreben in razlogi za to so različne narave, npr. prezgodnji razpok plodovih ovojev (PROM), bolečine in utrujenost. Ugotovitve kažejo, da pri ženskah z normalnim potekom nosečnosti in brez dokazov o težavah s plodom, rutinska amniotomija (predrtje plodovih ovojev) ni potrebna. Nadalje podatki kažejo, da kontinuirana uporaba fetalnih srčnih monitorjev – kardiotokograma (CTG) pri ženskah z nizkim tveganjem v nosečnosti ni vplivala na rezultate izida poroda. Za lajšanje bolečin med porodom je na voljo več nefarmakoloških in farmakoloških tehnik. Ko porod spontano napreduje, rutinska infuzija in IV dodajanje tekočin nista potrebni. Ženskam ki rojevajo prvič z epiduralno analgezijo in kjer ni znakov za (pre)hiter porod, se lahko omogoči počitek 1-2 uri preden se inicira faza iztisa / potiskanje. Osebe vključene v porodniško nego in porod morajo biti seznanjene z nizko-intervencijskimi pristopi in spodbujati njihovo uporabo pri ženskah z nizkim tveganjem v nosečnosti in spontanim potekom poroda.

PRIPOROČILA:


– Za žensko, ki je v terminu (od 37-40 tedna) s spontanim porodom in kjer je plod v glavični vstavi, se spremljanje poteka poroda individualizira skladno z zdravstvenim stanjem ženske in ploda, z občasno avskultacijo in nefarmakološkim obvladovanjem bolečine.


– Sprejem ženske v latentni fazi poroda v bolnišnico se lahko odloži, ko je njen status in status njenega ploda stabilen. Ženski se ponudi možnost stika in čustveno podporo, kot tudi nefarmakološke ukrepe za obvladovanje bolečine (navajam spodaj).


– Ko žensko v latentni fazi poroda sprejmemo zaradi bolečine in utrujenosti, lahko uporabimo naslednje tehnike: peroralna rehidracija, namestitev v udoben položaj, nefarmakološke tehnike obvladovanja bolečine (kot so masaža, kopel, tuš, obkladki..) žensko izobražujemo in nudimo čustveno podporo.


– Ginekologi porodničarji in drugi zdravstveni delavci morajo informirati ženske o prezgodnjem razpoku plodovih ovojev (PROM – torej ko odteče voda, ni pa popadkov, ki bi mehčali in odmirali maternični vrat, ter spuščali otroka po porodnem kanalu) o tveganjih. Pri ženskah, ki so informirane jim lahko damo čas in porod za nekaj časa preložimo, če njeno stanje in stanje otroka to dopušča. 
Med tem ko pri ženskah, ki imajo pozitiven bris na streptokok skupine B  (SGB)ne odlašamo z antibiotično profilakso.   V takšnih primerih se veliko ginekologov porodničarjev odloči za takojšnjo indukcijo.  

– Dokazi kažejo, da je, poleg redne zdravstvene in babiške nege, redna čustvena  podpora model “ena na ena” (ena babica ena porodnica) povezana z izboljšanimi rezultati pri porodu.


– Za ženske z normalno napredujočim porodom brez znakov o težavah s plodom, rutinske amniotomije nujno ne izvajamo, razen če to zahtevajo okoliščine.


– Priporočljiva je uporaba različnih farmakoloških in nefarmakoloških tehnik obvladovanja bolečina “po meri” porodnice.

-Za občasno avskultacijo namesto kontinuiranih CTG-jev med porodom bi morali ginekologi porodničarji in drugi ponudniki zdravstvenih storitev (babice) razmisliti o sprejetju protokolov, ki vključujejo uporabo Dopplerjev za ženske z nizkim tveganjem, ki želijo takšen nadzor v času poroda (moj dodatek je, da je za to potrebno tudi več kadra!)

– Pogoste spremembe položajev med porodom za povečanje udobja porodnice in zagotavljanje optimalnega položaj ploda se ne odsvetujejo, dokler  omogočajo ustrezno monitoriranje funkcij matere in ploda in ne povzročajo zdravstvenih ali porodniških zapletov.

-Ko ženske niso poučene o dihanju med porodom, ženske v fazi iztisa pritiskajo z odprtim epiglotisom. Glede na omejene podatke o razlikah med rezultati spontanega potiskanju  ali  potiskanje po po Valsalvi (manever po Valsalvi je izdihovanje pri zaprtem epiglotisu. Manever se izvaja tako, da se zajame sapo, stisne nos ali zapre epiglotis in zapre usta ter poskusi izdihniti. Ob tem se ušesna troblja odpre in tlak na obeh straneh bobniča se izenači, kar v ušesih povzroči pokljanje – to naredimo, ko želimo izenačiti ušesni pritisk) se ženskam priporoča, da uporabljajo tisto tehniko, ki je za njih bolj učinkovita.


– Kadar ni znakov za prezgodnji porod, se lahko porodnicam (še posebej tistim, ki rojevajo prvič z epiduralno analgezijo) ponudi počitek 1-2 ur (razen če ženska sama želi roditi prej) ob nastopu druge faze poroda (iztis).

Veliko metod in tehnik obstoječe porodniške prakse ima omejene ali negotove koristi za ženske z nizkim tveganjem. Ob tem ne gre zanemariti, da nekatere ženske ne želijo medicinskih intervencij med popadki in porodom. Zadovoljstvo pri porodu pa ni odvisno le od tega, ampak tudi od osebnih pričakovanj, podpore zdravstvenega in podpornega osebja ter  udeležbe porodnice pri odločanju. Priporočljivo je da ginekolog porodničar in druge osebe, ki so vključene v porod, poznajo in uporabljajo nizko-intervencijske pristope, kadar je to primerno in mogoče, za vodenje poroda pri ženskah z nizkim tveganjem in spontanim potekom poroda.

Vir

Preberi še:

Foto: Canva

Podobne objave

Vsebina je zaščitena.